Eleccions al consell escolar!

Dimarts 28 de novembre hi ha eleccions al consell escolar. El consell és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre on hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.
Els professionals dels centres i les famílies compartiu un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claurs. Per això la participació i implicació dels pares i mares en aquestes eleccions és molt important.

Per saber-ne més:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/eleccions_als_consells_escolars/

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

#TotsSomAFA

CreaEscola Quality Certificate for Education Website