Vocalies

Hi ha 4 vocalies anomenades “estatutàries”, necessàries per l’existència de l’AFA: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria. La resta de vocalies han anat creixent a mida que l’AFA ha anat evolucionant.

Presidència

Vicepresidència

Secretaria

Tresoreria

Vocalies per activitats

  • Esports: Porta les extraescolars relacionades amb esport, excepte piscina, que són: Iniciació esports, Fútbol sala, Multiesports, Patinatge en línea i Gimnàstica rítmica.
  • Piscina: s’encarrega de gestionar les activitats de Infantil i Primària
  • Cultura: Porta les extraescolars de Teatre i Guitarra.
  • Dansa: Gestiona l’extraescolar de Dansa en les seves diferents vessants adaptades a l’edat dels participants
  • Batukada: Gestiona la extraescolar de Batukada, aixi com la participació en diversos actes del barri i Barcelona.
  • Festes: Porta la gestió de festes i esdeveniments propis de l’escola com a participatius del barri
  • Aprenem en Verd: vocalia focalitzada en la sostenibilitat i el projecte No em Ratllis (NER)
  • COM+PAR+TIM: Gestiona xerrades i d’altres esdeveniments vinculats a l’escola i a les famílies, amb la seva participació.
  • Comunicació: Porta les comunicacions de l’AFA mitjançant els diversos canals existents (web, blog, xarxes socials, posters, whastapp amb els delegats de l’AFA representants en cada curs, etc)