Ens presentem

Què és l’AFA FEDAC Sant Andreu

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de FEDAC Sant Andreu. La formem totes les famílies que tenim alumnes en aquesta escola. Hi ha una Junta gestora, formada per mares i pares que està escollida per votació en Assemblea i que, bàsicament, s’ocupa de gestionar voluntàriament, el dia a dia de l’associació.

Gràcies a les aportacions de les famílies associades , l’AFA pot desenvolupar tot un conjunt d’activitats que fan més viva la comunitat educativa de la nostra escola

L’AFA és la via idònia per poder participar a l’escola. Els pares i mares prenem part en el procés educatiu dels nostres fills i filles des de la llar, però a més tenim l’oportunitat d’implicar-nos en la gestió de l’escola i del model d’ensenyament. El fet que això sigui així ens permet tenir informació de primera mà i accés a la presa de decisions de afecten al futur acadèmic dels nostres fills.

11

Com s’organitza

L’AFA està organitzada en diferents vocalies per tal de sumar esforços entre els diferents integrants de l’Associació. Entre les vocalies hi ha la de Festes, Esports, Aprenem en Verd, Dansa, Cultura, Piscina, Batukada, COM+PAR+TIM, Comunicació,Presidència, Vice Presidència, Secretaria i Tresoreria.

Reunions i assemblees

El funcionament de l’associació és assembleari. L’AFA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’AFA i està format amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que es reuneixen. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària, dos cops a l’any a l’inici i final de curs com a mínim, (als estatuts tan sols posa una, però fem dues). La Direcció de centre o els seus representants assisteixin a les Assemblees. És molt important l’assistència a aquestes reunions perquè és aquí on es pot sentir la veu general de tots. A les assemblees les famílies tenen l’oportunitat de preguntar els seus dubtes i proposar suggeriments i noves idees, a més de també exercir el seu dret a vot. A les assemblees, s’escullen els membres de la Junta i també les famílies delegades de curs, a través de les quals es poden fer propostes de millora durant tot l’any.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu que administra i representa l’associació, i qui s’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals. La Junta també exerceix d’interlocutor amb la Direcció de l’escola i amb la resta d’entitats de la ciutat. Es reuneix periòdicament, com a mínim un cop al trimestre i a aquestes reunions pot assistir el Titular del Centre i el/a Director/a amb veu però sense dret a vot.