Iniciacio 1

Iniciació als esports

 • Infants d’I4 i I5 associats a l’AFA
 • Dimarts i dijous 17.00h. a 18.15h.

Del 16 de setembre de 2024 al 30 de maig de 2025

 • Aquesta activitat es realitzarà al pati de la segona planta.

Treballar la socialització, la integració dels infants amb les obligacions socials respecte als demés. Realització d’un procés d’ensenyament d’aprenentatge progressiu i òptim que té com a intenció aconseguir la màxima competència en una o diverses activitats esportives. L’adquisició de capacitats, habilitats, destreses, coneixements i actituds per desenvolupar-se el més eficaçment en una o vàries pràctiques esportives. Es considera una etapa de contacte i experimentació on s’han d’aconseguir unes capacitats funcionals aplicades i pràctiques. Treballem jocs psicomotrius, coordinació, treballar en equip, companyonia, respecte al company i a l’equip contrari.

Es fa una festa de cloenda a final de temporada per demostrar el progrés obtingut, on els nens/es rebran un reconeixement a l’esforç en forma de medalla/trofeu i potser algunes sorpresa extra…!!

 • S’ha d’estar al corrent de la quota de l’AFA per poder realitzar l’activitat
 • Bestreta: al mes de juliol, FEDAC Sant Andreu realitzarà el cobrament de l’import corresponent a la mensualitat del mes de setembre, al mateix compte on es realitza normalment la resta de cobraments de l’escola.
  • En cas que l’infant sigui acceptat per fer l’activitat a la que opta, no es retornarà l’import de la bestreta, encara que es doni de baixa abans de començar l’activitat.
 • Els dies de pluja i, exclusivament per aquells alumnes de primer torn (17:00 fins 18:15), s’acorda que els infants es podran quedar a l’escola i estaran atesos pels seus monitors o monitores fins a l’hora prevista del final de l’activitat.
 • Per la festivitat de Sant Jordi (23 abril) i Castaween (31 d’octubre) les activitats extraescolars es poden veure afectades, inclús ser cancel.lades.
 • Criteris de selecció:
  • Ordre d’arribada del formulari.

Consultar [email protected] si hi ha places. El vocal us notificarà com procedir en cas d’haver-hi.

Les inscripcions s’entenen com a definitives per a tot el curs, i no es retornen les quotes pagades en cas de baixa de l’activitat (el pagament es fa mes a mes). Si us voleu donar de baixa es pot fer fins el dia 20 del mes corrent i serà efectiva pel mes següent. En canvi, si la baixa es notifica a partir del dia 21 es cobrarà el 100% de l’import de l’activitat del mes següent.

Per exemple:

 • Baixa notificada el 19 de gener ==> No es cobrarà mes de febrer.
 • Baixa notificada el 21 de gener ==> Es cobrarà el mes de febrer, però ja no al març.

Per tramitar la baixa de les activitats només es pot fer online mitjançant el formulari de baixes, el qual trobareu més abaix.

 • 1 dia setmanal 24€/mes
 • 2 dies setmanals 30€/mes

 

El preu mensual és el prorrateig del cost de tot el curs per cadascun dels mesos.

Si l’activitat s’allargués més enllà de maig, es passaria un rebut extra.

clipboard-check

Gestionar l’alta de l’activitat

Formulari de la web de l’AFA mentre el formulari està obert o email a vocalia en cas contrari.
clipboard-alert

Gestionar la baixa de l’activitat

Omple el formulari per poder notificar la baixa. Fins el dia 20 del mes en curs perquè sigui efectiva el mes següent.

Notícies iniciació esports