Foto-piscina-3

Piscina I5 i Primària

  • Infants d’I5 i de P3 fins a P6 associats a l’AFA.
  • Dimecres o divendres  de 17.30h. a 18.15h.

De l’1 d’octubre de 2024 al 20 de juny de 2025

  • 16 places per a I5 (8 dimecres i 8 divendres)
  • 24 places per Primària (12 dimecres i 12 divendres)
  • A les Piscines del CEM Sant Andreu – La Sagrera al carrer Santa Coloma 25.
  • Club Natació Sant Andreu

Perfeccionament de la tècnica i la coordinació en els diferents estils de natació.

Els grups es fan per nivells de natació, no per edats, i els nivells els determinen els monitors i monitores. Als grups, els infants es barregen amb nens i nenes d’altres escoles.  

Es fa una avaluació contínua que permet que els infants puguin canviar de grup durant el curs segons la seva evolució.

1.- Els/les cursetistes optaran a les vacants disponibles de dimecres (17:30) o divendres (17:30).

2.- Els familiars seran els encarregats de recollir els infants a l’escola, dur-los a la instal·lació i entregar-los als monitors i monitores a les 17:15h.

Els infants d’ I5 es canviaran als vestuaris de grups assistits pels monitors i monitores.

A partir de 3er de Primària, els cursetistes es canviaran als vestidors d’homes o de dones, on estaran assistits per un monitor/a per si els cal ajuda. Els familiars NO podran accedir-hi en cap cas.

Els familiars  recolliran de nou als infants a la porta d’accés a la instal.lació a les 18:20, aproximadament, moment en que finalitzarà l’activitat.

3.- Recordem que segons la normativa del Club Natació Sant Andreu, les grades romandran tancades.

En cas que els nens/nenes necessitin anar al lavabo durant l’hora de piscina, seran els mateixos monitorsi monitores els que s’encarregaran de portar-los.

El CN Sant Andreu organitza jornades de portes obertes per als familiars, aproximadament una vegada al mes. Rebreu email informatius quan s’apropin les dates.

4.- El calendari de l’activitat de piscina és el mateix que el lectiu de l’escola. Si hi ha classes, hi ha curset; si és festiu o vacances la piscina no ofereix el curset. Els dies de lliure disposició de l’escola, excepcionalment, SÍ hi haurà curset.

5.- Pel bon desenvolupament de l’activitat és necessari que els nens/es portin: xancletes d’aigua, tovallola, vestit de bany i casquet. Les ulleres són opcionals.

Els horaris de les activitats poden variar en funció de la inscripció definitiva i dels grups que es formin.

Aquestes preinscripcions només es podran fer online, mitjançant aquest formulari, és a dir: no es podrà fer cap preinscripció de manera presencial.

Per raons d’espai i logística les places de les extraescolars són limitades, en el cas que hi hagi alguna activitat amb excés de demanda, les places s’adjudicaran per ordre de tramitació de la sol.licitud, tenint en compte la data i hora que genera automàticament el sistema online en el moment en què la família interessada envia el formulari.

S’estabelixen el següents criteris de preferència d’inscripció:

1.- Antiguitat:

Els/les alumnes que hagin realitzat l’activitat l’any o anys anteriors, tindran preferència respecte les noves incorporacions.

2.- Franja horària:

Els/les alumnes tindran prioritat en realitzar l’activitat dins la mateixa franja horària cursada l’any anterior.

Atenció! Enguany les places es redueixen en passar de P1 a P3 per tant, haver cursat piscina l’any 22-23 no assegura plaça ni horari al curs 24-25.

3.- Ordre de sol·licitud:

Els/les alumnes que sol·licitin plaça abans, tindran preferència respecte aquells que ho facin amb posterioritat.

Recordeu que per poder inscriure’s en qualsevol activitat és obligatori estar al corrent de pagament de la quota de l’AFA. 

L’AFA no podrà confirmar les places ni dies assignats fins que no rebi el vist i plau del club de natació.

Només s’acceptaran baixes justificades. Se sol·licitaran mitjançant el correu de la vocalia i, un cop acceptades, es faran efectives el mes corrent, si es demanen abans del dia 20; i el mes següent en cas que se sol·licitin posteriorment. 

Donat que la quota d’inscripció anual del CEM està repartida en les 9 quotes anuals de les famílies, si la baixa es demana durant el primer o el segon trimestre es cobrarà una mensualitat més en concepte d’aquesta quota d’inscripció. En cap cas es retornaran els diners dels mesos cursats.

9 quotes mensuals (9 mesos, d’octubre a juny) de 22€ per infants de primària. 

9 quotes mensuals (9 mesos, d’octubre a juny) de 24€ per infants de i5.

clipboard-check

Gestionar l’alta de l’activitat

Formulari de la web de l’AFA mentre el formulari està obert o email a vocalia en cas contrari. En cap cas s’acceptaran altes a partir del mes de març.
clipboard-alert

Gestionar la baixa de l’activitat

Contacta amb [email protected] per tal de sol.licitar la baixa

Notícies piscina