Dansa

 • Activitat mixta dirigida a alumnes a partir d’ Infantil 4.
 • Dilluns de 17 a 18h: INFANTIL 4 i 5 – DANSA INFANTIL
 • Dimarts de 17h a 18h: PRIMÀRIA 4, 5 i 6 – COMERCIAL DANCE
 • Dimecres de 17 a 18h: INFANTIL 4 i 5 – DANSA INFANTIL
 • Dijous de 17 a 18h: PRIMÀRIA 1, 2 i 3 – DANSES URBANES
 • ESO: no s’obren grups per alumnes d’ aquests cursos per falta d’inscripcions el curs anterior. Si hi ha famílies interessades escriviu a dansafafedac@gmail.com i mirarem si es viable fer un grup en funció de les famílies interessades.
 • A l’interior de l’escola, a sales polivalents degudament ventilades, complint amb el protocol COVID establert a cada moment.
 1. Antiguitat: Els/les alumnes que hagin realitzat l’activitat l’any o anys anteriors, tindran preferència respecte les noves incorporacions.
 2. Ordre de sol·licitud: Els/les alumnes que sol·licitin plaça abans, tindran preferència respecte aquells que ho facin amb posterioritat.

S’estableix un nombre mínim de 8 alumnes i màxim de 15 alumnes per grup. En funció del nombre d’alumnes inscrits, poden haver-hi canvis en els dies i horaris dels grups. Es confirmarà la plaça durant el mes de Juliol. En cas que amb les preinscripcions de juliol el grup no arribi al mínim d‘alumnes, la vocalia confirmarà plaça durant la primera quinzena de setembre.

Criteris de preferència d’inscripció:

1- Antiguitat: Els/les alumnes que hagin realitzat l’activitat l’any o anys anteriors, tindran preferència respecte les noves incorporacions.

2- Ordre de sol·licitud: Els/les alumnes que sol·licitin plaça abans, tindran preferència respecte aquells que ho facin amb posterioritat.

A final de curs hi haurà un Festival, on els diferents grups presentaran les coreografies practicades durant el curs. Així mateix les presentaran a la Festa de l’escola, sempre i quan les circumstàncies ho permetin. 

Dansa Infantil (I4-I5):

Amb aquesta edat hi ha un aspecte important com és la descoberta del cos i de les seves possibilitats de sincronització amb un ritme. Els estils de dansa són molts i no paren de créixer. Des de les danses tradicionals fins la clàssica, moderna, contemporània, jazz, hip-hop, funky,… La tècnica bàsica corporal és comuna a totes les disciplines perquè neix del coneixement del cos, que és sempre el mateix. Així mentre ens preparem físicament anem adquirint una millor consciència corporal. Treballem partint d’elements bàsics com el centre, l’eix, el pes, les articulacions. La música i el ritme també són molt importants així com la coordinació i el sentit de l’espai.

Danses Urbanes (P1-P3):

En aquestes classes pots conèixer diferents estils dins de les danses urbanes i aprendre multitud de moviments d’una manera dinàmica i divertida. Ho podríem definir com la barreja de diferents estils de dansa on l’actitud dels ballarins i la posada en escena son prioritaris. Així podem trobar tècniques de jazz, dansa moderna, balls llatins i sobretot de dansa urbana, depenent sobretot de l’estil de música i del tipus d’emoció que es vol transmetre.

Commercial Dance I (P4-P6):

Curs d’iniciació als ritmes urbans. Dinàmica de classe semblant a Danses Urbanes, utilitzant música urbana, comercial i introduint els alumnes en els moviments i coreografies simples del Hip Hop. Els estils musicals que es treballen són: Hip Hop, Funcky, R&B, Pop…
A les classes s’incorporen valors claus per al desenvolupament dels nens, tals com el lideratge, respecte, treball en equip, confiança, autoestima, memòria, creativitat, coordinació.

Commercial Dance II (ESO):

Curs de ball per adolescents on es treballen totes les danses urbanes: Hip Hop, Funky, R & B… i els ritmes més comercials. Durant les classes s’aprendran moviments d’estils urbans i es desenvoluparan coreografies de més complexitat que en cursos anteriors. Mitjançant aquest curs, els alumnes desenvoluparan força, resistència, coordinació, musicalitat i percepció espacial i de grup, mentre ballen a ritme de les cançons més actuals.

 • 1 dia per setmana 29€/mensuals
 • 2 dies per setmana 54€/mensuals.

Al rebut de juny s’inclourà un petit import destinat a la compra de vestuari pel festival. En cas que algun alumne no participi al Festival ho haurà de comunicar a la Vocalia de Dansa amb antelació de mínim un mes abans de la data del festival. En cas contrari es cobrarà el cost del vestuari.

clipboard-check

Gestionar l’alta de l’activitat

Formulari disponible a la web del AFA. En cas de no poder accedir-hi, contacteu directament amb la vocalia.
clipboard-alert

Gestionar la baixa de l’activitat

Formulari de baixes d’activitats del AFA, fins el dia 20 del mes en curs perquè sigui efectiva el mes següent.
paper-plane

Contacte

dansafafedac@gmail.com

Notícies Dansa