Nova extraescolar a l’escola?

Rus?! De veritat?

Decisions com aquesta es podrien prendre l’Assamblea de l’AFA..!

Dimecres 2 de novembre a les 20.30h, a la sala d’actes de l’escola… Te la perdràs?

Enllaç a l’acta de l’Assamblea de l’1 de juny de 2016.


Ordre del dia de l’Assamblea del 2 de novembre de 2016: 


1. Lectura i aprovació de l’anterior acta.
2. Lectura i aprovació del tancament de comptes curs 2015-2016.
3. Presentació i ratificació del càrrecs de la Junta: Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria, vocalia de Comunicació, vocalia d’Esports i vocalia de Piscina
4. Elecció nous censors de comptes curs 2016-2017.
5. Presentació i ratificació delegats/des de Curs.
6.  Presentació activitats de l’AFA curs 2016/2017
7. Suggeriments, precs i preguntes

#TotsSomAFA

CreaEscola Quality Certificate for Education Website